Od pomysłu do biznesu

Program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego.

Zdobądź nawet 37 000 zł na otworzenie działalności gospodarczej.

 

 

Czytaj więcej...

Tajwańska Misja Handlowa 2017

Taiwan Trade Center Warsaw – polskie biuro Tajwańskiej Rady Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zapraszają Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach handlowych z grupą 26 tajwańskich przedsiębiorców, którzy poszukują w Polsce partnerów biznesowych.

 

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze Partnera/Partnerów do projektu „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o.  działając zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (DZ. U. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na...

Czytaj więcej...

Climate-KIC

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz kolejny zaprasza do udziału w Projekcie Climate-KIC - europejskiej inicjatywie, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu...

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie terminu składania ofert.

Wykonawcy w postępowaniu Budowa Budynku Wysokich Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), ...

Czytaj więcej...