Realizujemy projekty

Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego

Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu


Utworzenie Centrum Projektowania Inżynierskiego 
w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Projekty zrealizowane

Projekt nr 1 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego

Projekt nr 2 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości

Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3