Odszedł od nas człowiek otwarty, orędownik zmian na lepsze łączący Politechnikę Opolską, Opole i Park Naukowo-Technologiczny ze światem globalnej nauki i biznesu. 

Jego dynamizm był bardzo cenny, gdy w Opolu tworzono Fraunhofer Project Center na Politechnice Opolskiej, wydzieloną jednostkę Instytutu Fraunhofera, jednego z największych instytutów badawczych na świecie i jedynego w Polsce i Europie Wschodniej.

Tworzyliśmy nowy projekt, który miał być nową wizytówką opolskiej nauki i ofertą środowiska akademickiego dla biznesu. Wiele działań rozpoczęto, teraz trzeba będzie je dokończyć.

Trudno w to wszystko uwierzyć. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci profesora Marka Tukiendorfa. W imieniu społeczności Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu składamy najszczersze kondolencje dla rodziny, krewnych i przyjaciół, a także społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej.

prof.tukiendorf