Badania

W Laboratorium oddajemy do Państwa dyspozycji następujące urządzenia:

SYSTEM POMIAROWY FASTTRACER SEQUOIA

  • analiza danych z pomiarów wibracyjnych w czasie rzeczywistym z ich rejestracją,
  • diagnostyka małych i dużych obiektów bez potrzeby przerywania ich pracy.

Pakiet z maszyną wytrzymałościową
ElectroForce 5500

  • statyczna próba rozciągania
   w temperaturze pokojowej
   i podwyższonej
   z wyznaczaniem wymaganych przez normę PN-EN ISO 6892-1 i PN-EN ISO 6892-2 wielkości,
  • statyczna próba ściskania,
  • wyznaczanie odkształceniowej charakterystyki zmęczeniowej materiałów biologicznych, biomedycznych i tworzyw sztucznych.

Instron 8802

  • symulacja fizyczna procesów formowania tiksotropowego (testy spęczania, testy wyciskania, symulacja procesów kucia w stanie stało-ciekłym),
  • testy mechaniczne w temperaturach otoczenia oraz w piecu wysokotemperaturowym (400-900°C),
  • wyznaczanie wytrzymałości oraz granicznego odkształcenia stałego naskórka
   w strefie pod krystalizatorem w procesach COS,
  • badania statyczne i zmęczeniowe w zakresie sił +/- 100 kN, 
  • badania zmęczeniowe rozciąganie-ściskanie.